Споживчий кредит  ФК «АДЕМІО» – кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, під поруку третьої особи. Компанія надає
кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються, виходячи з вартості товарів і послуг, які є об’єктом кредитування, та сумою їх поточних доходів. Строк кредиту встановлюється в залежності від цілей об’єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання. Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказом через пошту або готівкою.

ПРАВИЛА надання коштів у позику в тому числі і на умовах фiн кредиту.pdf Правила набули чинності 02-06-2017