Фінансова звітність ТОВ «АДЕМІО» за 2021 рік:

Звіт незалежного аудитора.

Дата оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті — 01.08.2022 р.

Фінансова звітність ТОВ «АДЕМІО» за 2020 рік:

Звіт незалежного аудитора; Річна звітність.

Дата оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті — 21.04.2021 р.

Фінансова звітність ТОВ «АДЕМІО» за 2019 рік:

Звіт незалежного аудитораРічна звітність.

Дата оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті — 27.04.2020 р.

Фінансова звітність ТОВ «АДЕМІО» за 2018 рік:

Звіт незалежного аудитора; Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності (pdf).

Дата оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті — 26.04.2019 р.

Фінансова звітність ТОВ «АДЕМІО» за 2017 рік:

Аудиторський висновок; Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності (pdf)

Дата оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті — 11.04.2018 р.

Фінансова звітність ТОВ «АДЕМІО» за 2016 рік:

Аудиторський висновок; Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності (pdf)

Дата оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті — 28.04.2017 р.

Фінансова звітність ТОВ «АДЕМІО» за 2015 рік:

Аудиторський висновок; Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності (pdf)

Дата оприлюднення фінансової звітності на веб-сайті — 29.04.2016 р.